Політика конфіденційності

Оприлюднено: 15.02.2022

Набуває чинності: 15.02.2022

Веб-сайт Nudefood (https://nudefood.kitchen) знаходяться у власності та управлінні ФОП Валентина Додул (надалі – «Nudefood»).

Ми дуже відповідально ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів (Потенційних Покупців, Покупців, а також інших осіб, які звернулися до Nudefood). У зв’язку з цим компанія Nudefood розробила дану політику конфіденційності (надалі – «Політика»), мета якої – поінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надається Вами за допомогою нашого Веб-сайту та Застосунку.

Ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких персональні дані використовуються компанією Nudefood. Ми є контролером даних для цілей Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») і іншого застосовного законодавства про захист даних, а також «Власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

Ви дали згоду на обробку персональних даних;

обробка необхідна з метою укладення з Вами та/або виконання умов Договору публічної оферти купівлі-продажу Товару дистанційним способом, тобто через Інтернет- магазин/Застосунок, або надання Вам додаткових послуг;

така обробка вимагається законодавством країн, з резидентами яких ми здійснюємо співпрацю по організації спеціалізованих заходів, виставок, конференцій тощо.

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас відвідувати Веб-сайт компанії Nudefood, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

Основні поняття (терміни)

Персональні дані – це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

Фізична особа, що ідентифікується – це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім’я, прізвище, номер документа, інший ідентифікатор) або шляхом аналізу кількох елементів фізичної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або іншої ідентичності даної фізичної особи.

Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.

Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їхню обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.

Обробка персональних даних – це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.

Законодавство, що регулює обробку персональних даних

Обробка Ваших персональних даних відбувається відповідно до вимог Закону

України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних клієнтів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – «GDPR»). Також законодавство країн, з резидентами яких ми перебуваємо в ділових-партнерських відносинах, може встановлювати додаткові вимоги.

Сфера дії цієї Політики

Ця Політика поширюється на «персональні дані та відомості», що збираються нами за допомогою нашого Веб-сайту та Застосунку. «Персональні дані і відомості» зокрема але не виключно означають дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною нам. Приклади персональних даних включають в себе в тому числі Ваше ім’я, місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса та інші відомості, які Ви можете надавати, коли користуєтеся нашим Веб-сайтом. Використовуючи Веб-сайт компанії Nudefood, та надаючи свою пряму згоду на обробку персональних даних, Ви приймаєте практики, описані в цій Політиці. Якщо Ви не згодні з цією Політикою, просимо Вас не використовувати Веб-сайт компанії Nudefood.

Персональні дані та відомості, що збираються за допомогою нашого Веб-сайту

Персональна ідентифікаційна інформація (персональні дані) означає інформацію, яка дозволяє нам конкретно знати, хто Ви є. Персональні відомості витребовуються при замовленні товарів/послуг, реєстрації облікового запису тощо. Зокрема, але не виключно ці відомості можуть включати в себе Ваше ім’я, вік, стать, адресу (як юридичну, так і фактичну), адресу електронної пошти, телефон, відомості про Ваш фізичний стан, зріст, вагу, наявність хронічних захворювань, особливий стан (такий, як вагітність, грудне вигодовування), алергію, харчову непереносимість, прийом лікарських засобів тощо. Дана інформація може зберігатися в наших базах даних у зв’язку з минулим чи поточним співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на нашу думку, Вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та послуги. Це дозволяє нам більш ефективно управляти нашими відносинами, удосконалювати наші товари та послуги, пропоновані Вам, а також здійснювати таргетування матеріалів, які ми можемо направляти Вам, за інтересами.

Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами нашого Веб-сайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час доступу, а також адреса веб-сайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на наш Веб-сайт. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості Веб-сайту для користувачів.

Використання особливих функцій і захищених паролями розділів

Наш Веб-сайт та Застосунок може містити особливі функції і захищені паролями розділи. При реєстрації для використання особливих функцій або захищених паролем розділів може знадобитися Ваша згода з особливими умовами, що регулюють використання Вами особливих функцій або захищених паролями розділів. У даних випадках буде запитано Вашу пряму згоду з особливими умовами, наприклад, у формі маркування поля або натискання на кнопку, що підтверджує прийняття користувальницької угоди – «Я згоден».

Цілі обробки персональних даних:

Nudefood реалізовує товари/надає послуги націлені на поліпшення загального стану здоров’я, фізичної форми і самопочуття. Нам необхідні Ваші персональні дані для того, щоб ми і наші Партнери могли забезпечувати Вам якісне та безпечне надання послуг/реалізацію товарів, зокрема:

оптимального підбору відповідної Програми здорового харчування; ефективного клієнтського обслуговування; надання Вам спеціальних пропозицій та іншої інформації, яка, на нашу думку, може бути цікава Вам; кращого розуміння Ваших потреб та інтересів;

вдосконалення наших товарів і послуг;

вдосконалення наших маркетингових і рекламних заходів.

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.

Час оброблення (зберігання) персональних даних

Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

За загальним правилом, граничний час обробки персональних даних в компанії Nudefood становить 2555 днів з моменту подання податкової звітності за період, в якому відбулася відповідна операція. Зазначений час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України щодо строків зберігання документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів.

Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами.

Файли cookies і аналогічні технології

Ми використовуємо файли cookies та інші веб-технології відстеження для збору інформації і підтримки певних функцій нашого Веб-сайту та Застосунку. Сооkіеs та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

Файли «cookies» — це невеликі за розміром файли, які надсилаються веб-сайтами в браузер і зберігаються в терміналі користувача (це може бути комп’ютер, мобільний пристрій, планшет або будь-який інший пристрій). Вони грають важливу роль у постачанні послуг інформаційного суспільства. Окрім цього, вони надають веб-сайтам можливість зберігати та отримувати інформацію про користувачів або їхнє обладнання, сайти, які користувачі відвідують та, залежно від отриманої інформації, можуть використовуватися для ідентифікації користувача та вдосконалення запропонованої послуги.

Наші файли сооkіеs самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

Nudefood використовує лише ті файли cookies, які є необхідними й важливими для надання Вам можливості вільно переглядати наш Веб-сайт та використовувати Застосунок.

Nudefood також використовує файли cookies для інших цілей, як-от:

Зрозуміти поведінку Користувачів та проаналізувати інформацію для цілей статистики.

Вдосконалити безпеку та запобігти шахрайським діям. Покращити швидкість Веб-сайту/Застосунку.

Зберегти налаштування, пов’язані з мовою й містами, з яких Користувачі заходять на Платформу.

Вдосконалити досвід використання Веб-сайту/Застосунку користувачами.

Файли cookies дозволяють скористатися багатьма важливими функціями Веб-сайту/Застосунку.

Наш Веб-сайт/Застосунок може містити посилання на інші веб-сайти. Слід зазначити, що FoodEx не контролює файли cookies, які використовують зовнішні веб-сайти. Більше інформації про файли cookies третіх сторін міститься в їхній власній політиці щодо файлів cookies.

Якщо Ви використовуєте Веб-сайт Nudefood це означає, що Ви погоджуються з тим, що Nudefood розміщує файли cookies на Ваших комп’ютерах або пристроях для цілей, зазначених у цьому документі.

Якщо Ви не хочете отримувати файли cookies, то Ви можете налаштувати у Вашому браузері відхилення цих файлів. Крім того, Ви також можете видалити наші файли cookies після відходу з нашого Веб-сайту. Хоча Ви не зобов’язані завантажувати наші файли cookies при відвідуванні нашого Веб-сайту якщо Ви налаштували відхилення файлів cookies в Вашому браузері, Ви не зможете користуватися всіма функціями нашого Веб-сайту.

Також ми можемо розсилати Вам push-повідомлення, Skype, Viber, WhatsApp та інші повідомлення за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/засобу передачі для того, щоби повідомити Вам інформацію про різноманітні акції, програми тощо.

Надання компанією Nudefood спільного доступу до Вашої персональної інформації

Ми надаємо спільний доступ до персональної інформації компаніям і організаціям, які надають послуги від нашого імені, наприклад, компаніям, які надають нам допоміжні послуги, або Партнерам, які допомагають нам здійснювати надання наших послуг. Ці треті особи в силу дії договорів про конфіденційність зобов’язані використовувати персональну інформацію, до якої ми надаємо їм спільний доступ, виключно для надання послуг із застосуванням комерційно обґрунтованих заходів захисту конфіденційності та безпеки Вашої персональної інформації.

Ми надаємо спільний доступ до персональної інформації, яка збирається за допомогою нашого Веб-сайту та Застосунку працівникам Nudefood – фізичним особам які є процесорами персональних даних.

Ваша персональна інформація може передаватися компаніям, які придбали корпоративні права або активи Nudefood, або один з наших бізнесів, наприклад, в результаті продажу, злиття, реорганізації або ліквідації. У разі такого переходу контролю, компанія користується Вашою персональною інформацією з урахуванням реальної політики і заявлених нам Ваших переваг по конфіденційності.

Ми маємо право розголошувати персональні дані, коли ми сумлінно вважаємо, що розголошення відповідає законодавству, згідно постанови суду або рішення іншого правоохоронного органу. Ми також вправі розголошувати персональну інформацію для запобігання або розслідування можливих злочинів, включаючи шахрайство або крадіжки персональних даних, для примусового виконання або застосування наших умов користування он-лайновими ресурсами або інших угод, а також для захисту своїх власних прав або майна або прав власності або безпеки наших користувачів чи інших осіб.

Ми маємо право надавати спільний доступ до демографічної або опитувальної інформації третім особам, однак така інформація матиме анонімну форму і не містить ніяких особистих даних і відомостей. Сукупна інформація, до якої ми надаємо спільний доступ, може включати в себе анонімну інформацію, яка збирається за допомогою використання файлів cookies і інших аналогічних технологій відстеження, як описано в розділі «Файли cookies і аналогічні технології».

Загальні рекомендації

Ми поважаємо Ваше право вибирати, якими способами ми збираємо, використовуємо та розкриваємо Вашу персональну інформацію. Ми також надаємо посилання на «відмову» в новинних або рекламних електронних листах, щоб Ви могли проінформувати нас, що Ви проти отримання від нас даної кореспонденції в майбутньому.

Прямий маркетинг

Перед використанням Ваших персональних даних з метою прямого маркетингу (або наданням дозволу на це нашим структурним підрозділам) ми надамо Вам можливість дозволити або заборонити таке використання Вашої інформації. Ви в будь-який час можете виключити себе з наших прямих маркетингових розсилок, надіславши електронний лист або письмове повідомлення відповідальній особі по конфіденційності даних. Просимо вказати Ваші ПІБ, адресу та електронну адресу та номер телефону у випадку відмови від SMS- інформування, щоб ми могли знайти Вас в наших списках розсилки. Після отримання нами необхідної інформації ми видалимо Вас з наших списків розсилки. Просимо дати нам достатньо часу на виконання Вашої вимоги.

Порядок доступу, актуалізації або коригування Вашої персональної інформації

При створенні Вами облікового запису або особистого профілю на нашому Веб-сайті або Застосунку Ви зможете здійснювати доступ або актуалізацію деяких або всіх Ваших відомостей на сторінці налаштувань облікового запису або профілю.

Права суб’єктів персональних даних Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України

– знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються їхні персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

– пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

– на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.

Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR

– право на інформацію;

– право на виправлення даних про Вас;

– відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття;

Захист компанією Nudefood персональної інформації

Ми користуємося комплексною програмою безпеки даних, що включає в себе комерційно обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки, для захисту Вашої персональної інформації від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття. Хоча ми приймаємо комерційно обґрунтовані запобіжні заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що надається по інтернету або зберігається в наших базах даних від злочинного втручання третіх осіб (хакерські атаки).

Контрактні дані з питань, пов’язаних з політикою конфіденційності:

При наявності питань по цій Політиці або нашим практикам конфіденційності, надішліть електронного листа або письмове повідомлення відповідальній особі по конфіденційності даних

Для листування: Київ, вул. Олекси Тихого 90

тел.: +38 097 110 110 5

E-mail: [email protected]

Відповідальна особа: Додул Валентина